Paracetamol
120 mg/5 ml suspension oral

download L31_AL_937630_00.pdfDownload

Përpara se të përdorni këtë bar lexoni me vëmendje këtë fletudhëzues, sepse përmban informacione të rëndësishme për ju.


Gjithmonë përdoreni këtë bar pikë për pikë siç përshkruhet në këtë fletudhëzues ose siç ju ka rekomanduar mjeku apo farmacisti. • Ruajeni këtë fletudhëzues. Mund të keni nevojë ta lexoni prapë.

 • Nëse dëshironi më shumë informacione ose këshilla, drejtojuni farmacistit.

 • Drejtojuni mjekut ose farmacistit nëse shfaqet ndonjë nga efektet e padëshiruara, duke përfshirë ato që nuk janë të renditura në këtë fletudhëzues. Shihni paragrafin 4.

 • Drejtojuni mjekut nëse nuk vëreni përmirësim apo nëse vëreni që pas 3 ditësh trajtimi simptomat po përkeqësohen.

1.    Çfarë është Tachipirina dhe për çfarë shërben

2.    Çfarë duhet të dini para se të përdorni Tachipirina 

3.    Si përdoret Tachipirina 

4.    Efektet e padëshiruara të mundshme

5.    Si ruhet Tachipirina 

6.    Përmbajtja e paketimit dhe informacione të tjera

Tachipirina është një suspension për t'u përdorur nga goja që ka si lëndë aktive paracetamolin.

Paracetamoli vepron duke ulur temperaturën (antipiretik) dhe duke lehtësuar dhimbjen (analgjezik).

Tachipirina suspension përdoret tek të rriturit, adoleshentët dhe fëmijët me peshë mbi 7,2 kg (rreth 5-6 muajsh) për:

 • trajtimin simptomatik të gjendjes së etheve, si gripi, të sëmundjeve ekzantematike (sëmundje infektive tipike të fëmijëve dhe të adoleshentëve), sëmundjeve akute të aparatit të frymëmarrjes etj.
 • dhimbje me origjinë dhe natyrë të ndryshme (dhimbje koke, nevralgji, dhimbje muskujsh dhe dhimbje të tjera jo shumë të forta).

Drejtojuni mjekut nëse ju/fëmija nuk ndiheni më mirë ose nëse ndiheni më keq pas 3 ditë trajtimi.

Tachipirina nuk përdoret

- nëse personi që do të marrë barin është alergjik ndaj paracetamolit apo ndonjë prej përbërësve të tjerë të këtij bari (të renditur në paragrafin 6).

- nëse personi që do të marrë barin vuan nga anemia e rëndë emolitike (sëmundje që vjen si pasojë e shkatërrimit të disa qelizave të gjakut, rruazave të kuqe)

- nëse personi që do të marrë barin vuan nga një sëmundje e rëndë e mëlçisë (insuficiencë e rëndë hepatocelulare).

 

Paralajmërime dhe masa paraprake

Drejtojuni mjekut ose farmacistit përpara se të përdorni Tachipirina.

Në rastet e mëposhtme, Tachipirina duhet të përdoret me kujdes:

 • nëse personi që do të marrë barin pi alkool në mënyrë kronike ose në mënyrë të tepruar (3 ose më shumë pije alkoolike në ditë)
 • nëse personi që do të marrë barin vuan nga anoreksia (çrregullim i të ngrënit që karakterizohet nga mungesa ose zvogëlimi i oreksit)
 • nëse personi që do të marrë barin vuan nga bulimia (çrregullim i të ngrënit ku personi gëlltit një sasi të tepërt ushqimi dhe pastaj përdor mënyra të ndryshme për ta eliminuar)
 • nëse personi që do të marrë barin vuan nga kakezia (gjendje që karakterizohet nga dobësi ekstreme, zvogëlim i masës muskulore dhe hollim i lëkurës për shkak të sëmundjeve kronike)
 • nëse personi që do të marrë barin ka prej shumë kohësh një regjim ushqimor jokorrekt (kequshqyerje kronike) 
 • nëse personi që do të marrë barin vuan nga dehidratimi (humbje e madhe e ujit/lëngjeve nga organizmi)
 • nëse personi që do të marrë barin vuan nga hipovolemia (vëllim i ulët i gjakut në qarkullim)
 • nëse personi që do të marrë barin ka sëmundje të mëlçisë që ul funksionin e saj (insuficiencë hepatike, hepatit, sindromë e Gilbert)
 • nëse personi që do të marrë barin po trajtohet njëkohësisht me barna që ndryshojnë funksionin e mëlçisë (shihni "Barnat e tjera dhe Tachipirina")
 • nëse personi që do të marrë barin vuan nga mungesa e glukozë-6-fosfat dehidrogjenazës (substancë që normalisht gjendet në trupin e njeriut, mungesa e së cilës mund të shkaktojë një sëmundje të gjakut)
 • nëse personi që do të marrë barin vuan nga anemia hemolitike (sëmundje që vjen si pasojë e shkatërrimit të disa qelizave të gjakut, rruazave të kuqe).

 

Marrja e dozës së lartë dhe/ose për periudha të zgjatura

Marrja e dozave të larta dhe/ose për periudha të zgjatura të këtij bari mund të provokojë ndryshime, edhe të rënda, në dëm të veshkave e të gjakut. Në këto raste, mjeku kontrollon me kalimin e kohës dhe nëpërmjet ekzaminimeve të përshtatshme, funksionin e mëlçisë, të veshkave dhe përbërjen e gjakut. Para se të merrni këtë bar informoni mjekun nëse personi që duhet ta marrë barin vuan nga ndonjë sëmundje e veshkave ose e mëlçisë. 

 

Barnat e tjera dhe Tachipirina

Informoni mjekun ose farmacistin nëse po merrni, keni marrë kohët e fundit apo mund të merrni çfarëdolloj bari tjetër.

Në veçanti, informoni mjekun nëse personi që do të marrë barin po merr:

 • barna që përmbajnë paracetamol. Gjatë trajtimit me paracetamol, para se të merrni vetë apo t'i jepni fëmijës çfarëdolloj bari tjetër, kontrolloni që të mos ketë paracetamol, sepse nëse merret në doza të larta ai mund të shkaktojë efekte të padëshiruara të rënda;
 • barna që ngadalësojnë zbrazjen e stomakut (p.sh. antikolinergjikë, opioide), pasi këto barna vonojnë efektin e Tachipirina;
 • barna që përshpejtojnë zbrazjen e stomakut, (si p.sh. prokinetikë). Këto barna përshpejtojnë efektin e Tachipirina;
 • kolestiraminë (bar që përdoret për të ulur nivelin e kolesterolit në gjak), pasi redukton efektin e paracetamolit;
 • kloramfenikol (një antibiotik), pasi mund të rrisë rrezikun e efekteve të padëshiruara;
 • antikoagulantë (barna që përdoren për të holluar gjakun). Në rast trajtimi me doza të larta paracetamoli (4 g në ditë për të paktën 4 ditë), merrni ose jepini fëmijës Tachipirina vetëm nën kontrollin e rreptë të mjekut; 
 • rifampicinë (një antibiotik);
 • cimetidinë (një bar që përdoret për të trajtuar ulcerën e stomakut);
 • antiepileptikë (barna që përdoren për të trajtuar epilepsinë), për shembull glutetimid, fenobarbital, karbamazepinë;
 • alkool që pihet në mënyrë kronike;
 • zidovudinë (bar për të trajtuar HIV-in).

Përdorimi i këtyre barnave bashkë me Tachipirina duhet bërë nën kontrollin e rreptë të mjekut.

 

Ndërhyrjet në analizat e gjakut

Nëse personi që merr barin duhet të bëjë analiza gjaku, duhet mbajtur parasysh që marrja e paracetamolit mund të ndërhyjë në rezultatin e uricemisë dhe të glicemisë.

 

Tachipirina me alkoolin

Nëse pini alkool në mënyrë kronike ose pini në mënyrë të tepruar (3 apo më shumë pije alkoolike në ditë), përdoreni Tachipirina me kujdes pasi ekziston rreziku i helmimit (shihni paragrafin “Paralajmërime dhe masa paraprake” dhe “Përdorimi i tepruar i Tachipirina”).

 

Shtatzënia dhe ushqyerja me gji

Nëse jeni shtatzënë, dyshoni se jeni apo planifikoni të jeni, ose nëse keni fëmijë me ushqim në gji, konsultohuni me mjekun ose farmacistin përpara se të merrni këtë bar.

 

Shtatzënia

Nëse nevojitet, Tachipirina mund të përdoret në shtatzëni. Është mirë të përdorni dozën më të vogël të mundshme që ul dhimbjen dhe/ose temperaturën dhe ta merrni për një kohë sa më të shkurtër që mundeni. Kontaktoni me mjekun nëse dhimbja dhe/ose temperatura nuk ulen apo nëse ju duhet ta merrni barin më shpesh.

Ky bar mund të merret gjatë ushqyerjes me gji vetëm në rast se është vërtet e nevojshme dhe nën kontrollin e mjekut.

 

Drejtimi i automjeteve dhe përdorimi i makinerive

Tachipirina nuk ndikon në aftësinë për të drejtuar automjetet apo për të përdorur makineritë.

 

Tachipirina përmban sakarozë

Përpara marrjes së këtij bari kontaktoni me mjekun nëse ai ju ka diagnostikuar një intolerancë ndaj disa sheqernave. 

Tachipirina përmban 10 g sakarozë në 20 ml suspension. Duhet të kenë kujdes personat që vuajnë nga diabeti melit.

 

 

Tachipirina përmban metil parahidroksibenzoat 

Mund të shkaktojë reaksione alergjike (edhe të mëvonshme).

 

Tachipirina përmban natrium 

Ky bar përmban më pak se 1 mmol për 20 ml, d.m.th. në thelb është "pa natrium".

 

Tachipirina përmban sorbitol

Ky bar përmban 1806 mg sorbitol për dozën prej 20 ml. Sorbitoli është burim fruktoze. Nëse mjeku ka thënë se ju (ose fëmija juaj) jeni intolerantë ndaj disa sheqernave, ose keni një diagnozë intolerance të trashëguar ndaj fruktozës, një sëmundje të rrallë gjenetike (HFI) që nuk i lejon pacientët ta përpunojnë fruktozën, përpara se ju (ose fëmija juaj) të merrni këtë bar, flisni me mjekun.

Mund të shkaktojë shqetësime gastrointestinale dhe të provokojë një efekt të lehtë laksativ.

Gjithmonë përdoreni këtë bar pikë për pikë siç përshkruhet në këtë fletudhëzues ose sipas udhëzimeve të mjekut apo farmacistit. Konsultohuni me mjekun ose farmacistin nëse keni dyshime.

Të rriturit 

20 ml çdo herë (baras me 480 mg), që mund të merret përsëri nëse është e nevojshme pas 4 orësh, por jo më shumë se 6 herë në ditë.

Fëmijët (mbi 7,2 kg) 

Për fëmijët është e domosdoshme të respektohet dozimi i caktuar në bazë të peshës trupore dhe jo në bazë të moshës që nuk është kriter i saktë dhe tregohet vetëm për informacion. Nëse mosha e fëmijës nuk korrespondon me peshën e treguar në tabelë, për të zgjedhur dozimin, referojuni gjithmonë peshës trupore.

Skema e dozimit të Tachipirina suspension është si më poshtë.

 

 

TACHIPIRINA SUSPENSION

Pesha 

Mosha

(e përafërt)

Një dozë

Dozë ditore

mbi 7,2 kg

5-6 muaj

4,5 ml

Deri në 4 herë (çdo 6 orë)

mbi 8 kg

7-10 muaj

5 ml

Deri në 4 herë (çdo 6 orë)

mbi 9 kg

11-14 muaj

5,5 ml

Deri në 4 herë (çdo 6 orë)

mbi 10 kg

15-19 muaj

6 ml

Deri në 4 herë (çdo 6 orë)

mbi 11 kg

20-23 muaj

6,5 ml

Deri në 4 herë (çdo 6 orë)

mbi 12 kg

2 vjeç

7,5 ml

Deri në 4 herë (çdo 6 orë)

mbi 14 kg

3 vjeç

8,5 ml 

Deri në 4 herë (çdo 6 orë)

mbi 16 kg

4 vjeç

10 ml 

Deri në 4 herë (çdo 6 orë)

mbi 18 kg

5 vjeç

11 ml 

Deri në 4 herë (çdo 6 orë)

mbi 20 kg

6 vjeç

12,5 ml

Deri në 4 herë (çdo 6 orë)

mbi 22 kg

7 vjeç

13,5 ml 

Deri në 4 herë (çdo 6 orë)

mbi 25 kg

8 vjeç

15,5 ml 

Deri në 4 herë (çdo 6 orë)

mbi 28 kg

vjeç

17,5 ml

Deri në 4 herë (çdo 6 orë)

nga 31 kg deri në 32 kg

10 vjeç

19 ml 

Deri në 4 herë (çdo 6 orë)

 

 

Për fëmijët me peshë nën 7,2 kg në treg ekzistojnë formulime specifike të Tachipirina, në veçanti, Tachipirina 100 mg/ml me pika, solucion dhe Tachipirina për foshnja 62,5 mg, suposte që mund të merren/përdoren duke filluar nga 3,2 kg.

 

Te fëmijët mbi 10 vjeç, raporti mes peshës dhe moshës nuk është më homogjen për shkak të zhvillimit të pubertetit që, edhe pse mosha është e njëjtë, ndikon ndryshe te pesha trupore sipas gjinisë dhe karakteristikave individuale të fëmijës. Prandaj, mbi 10 vjeç, dozimi i suspensionit jepet në bazë të peshës dhe moshës, si tregohet më poshtë.

Fëmijët me peshë nga 33 deri në 40 kg (më të mëdhenj se 10 vjeç dhe më të vegjël se 12 vjeç): 20 ml suspension çdo herë (baras me 480 mg), përsëritet nëse është e nevojshme pas 6 orësh, pa i tejkaluar 4 doza në ditë.

Adoleshentët me peshë mbi 40 kg (12 vjeç ose më të mëdhenj) dhe të rriturit: 20 ml suspension çdo herë (baras me 480 mg), përsëritet nëse është e nevojshme pas 4 orësh, pa i tejkaluar 6 doza në ditë. 

 

Nëse mjeku ka diagnostikuar një insuficiencë renale të rëndë, koha mes marrjes së dozave duhet të jetë të paktën 8 orë.

 

Kohëzgjatja e trajtimit

Mos merrni vetë/mos i jepni fëmijës Tachipirina për më shumë se 3 ditë rresht pa u konsultuar me mjekun. Mjeku është ai që vlerëson nevojën për trajtime që tejkalojnë 3 ditë rresht.

 

Udhëzime për përdorim

Për të matur dozën që do t'i jepet fëmijës, kutia ka një shiringë dozimi me shenja që tregojnë nivelin 1 ml, 2 ml, 3 ml, 4 ml, 4,5 ml e 5 ml dhe një gotë të vogël dozimi me shenjat që tregojnë nivelin 5,5 ml, 6 ml, 6,5 ml, 7,5 ml, 8,5 ml, 10 ml, 11 ml, 12,5 ml, 13,5 ml, 15,5 ml, 17,5 ml, 19 ml. 

 

Kapak sigurie

Paketimi i Tachipirina suspension ka një kapak sigurie.

Udhëzimet për hapjen dhe mbylljen tregohen më poshtë:

 

Për ta hapur:                                              Për ta mbyllur:

shtypeni                                                       vidhoseni deri në fund

njëkohësisht                                                 duke e shtypur

rrotullojeni

 • Pasi të zhvidhosni kapakun, duke e shtypur poshtë dhe njëkohësisht duke e rrotulluar majtas, futeni majën e shiringës plotësisht në vrimën poshtë kapakut:

  

 • Kthejeni flakonin me kokë poshtë:

 

 • Ndërsa e mbani fort shiringën, tërhiqni butësisht pistonin poshtë duke e mbushur shiringën deri në shenjën që korrespondon me dozën e dëshiruar: 

Kthejeni përsëri flakonin në pozicion vertikal:

 

 • Hiqeni shiringën duke e rrotulluar butësisht:

  

 • Futeni majën e shiringës në gojën e fëmijës dhe shtypni me ngadalë pistonin që të dalë suspensioni. Produkti duhet përdorur menjëherë pasi të nxirret nga flakoni. Çdo mbetje e produktit që mund të ngelë në shiringë duhet eliminuar.

 

Për dozime mbi 5 ml, sasinë e nevojshme nxirreni me shiringën dhe futeni në gotën e vogël. Përsëriteni veprimin derisa të arrini shenjën që korrespondon me dozën e caktuar dhe jepjani fëmijës për ta pirë. 

 

Për dozime te fëmijët që janë më të mëdhenj se 10 vjeç ose te të rriturit, baras me 20 ml, përdorni gotën e vogël duke e mbushur 2 herë deri në shenjën 10 ml.

 

 • Produkti duhet përdorur menjëherë pasi të nxirret nga flakoni. Çdo mbetje e produktit që mund të ngelë në shiringë ose në gotën e vogël duhet eliminuar.

 

Pas përdorimit, mbylleni flakonin duke e vidhosur kapakun deri në fund dhe lani me ujë të ngrohtë shiringën dhe gotën e vogël. Lërini të thahen, duke i mbajtur larg fëmijëve.

 

Përdorimi i tepruar i Tachipirina

Në rast se gëlltisni/merrni gabimisht një dozë të tepruar Tachipirina njoftoni menjëherë mjekun ose shkoni në spitalin më të afërt.

Simptomat

Nëse merrni gabimisht doza shumë të larta paracetamoli, simptomat që zakonisht mund të shfaqen te ju apo te fëmija brenda 12-48 orëve të para përfshijnë:

 • anoreksi (mungesë ose ulje oreksi), të përziera dhe të vjella bashkë me një përkeqësim të thellë të gjendjes së përgjithshme dhe ndryshime në vlerat laboratorike të gjakut (rritje të transaminazave, të dehidrogjenazës laktike dhe të bilirubinës, ulje të niveleve të protrombinës);
 • dëmtime të mëlçisë që mund të çojnë në komë dhe në vdekje.

Marrja e dozës së tepruar të paracetamolit shton rrezikun e helmimit dhe mund të çojë në vdekje, veçanërisht në rastet e mëposhtme:

 •  nëse personi që merr barin vuan nga sëmundje të mëlçisë, 
 •  alkoolizmi kronik, 
 •  nëse personi që merr barin ka prej shumë kohësh një regjim ushqimor jokorrekt (kequshqyerje kronike),
 •  nëse personi që merr barin po merr barna ose substanca që rrisin funksionin e mëlçisë. 

Trajtimi

Mjeku jep terapinë e duhur të trajtimit në bazë të natyrës dhe të ashpërsisë së simptomave.

 

Nëse harroni të merrni Tachipirina 

Nëse harroni të merrni dozën, mos merrni dozë të dyfishtë për ta kompensuar.

 

Nëse ndërpritni trajtimin me Tachipirina

Drejtojuni mjekut ose farmacistit nëse keni çfarëdolloj dyshimi për përdorimin e këtij bari.

Si të gjithë barnat, edhe ky bar mund të ketë efekte të padëshirueshme, edhe pse jo të gjithë personat i shfaqin.

 

NDËRPRITNI trajtimin me këtë bar dhe kontaktoni menjëherë mjekun, nëse te ju apo te fëmija shfaqen efektet e padëshirueshme të mëposhtme: 

 • reaksione alergjike me:
 • skuqje të lëkurës të shoqëruar nga kruajtje (urtikarie)
 • fryrje të grykës (edemë të laringut)
 • ënjtje të duarve, këmbëve, kyçeve të këmbëve, fytyrës, buzëve, gjuhës dhe/ose grykës (angioedemë)
 • reaksion i rëndë alergjik (shok anafilaktik).

 

Përveç kësaj, personi që merr barin mund të shfaqë efektet e padëshiruara të mëposhtme, për të cilat nuk ka të dhëna të mjaftueshme që përcaktojnë sa shpesh ndodhin.

 

 • pakësim të numrit të pllakëzave në gjak (trombocitopeni)
 • pakësim të numrit të rruazave të bardha në gjak (leukopeni/agranulocitozë) 
 • pakësim të hemoglobinës në gjak, substancë që transporton oksigjen në gjak (anemi)
 • marrje mendsh
 • çrregullime në stomak dhe zorrë
 • funksionim jo normal të mëlçisë
 • inflamacion të mëlçisë (hepatit)
 • njolla të kuqe, plagë me flluska dhe zona ku shqitet lëkura, fshikëza, ekzantemë e lëkurës (eritemë multiforme, sindromë e Stevens Johnson, nekrolizë epidermike toksike)
 • pakësim të funksionimit të veshkave (insuficiencë renale akute)
 • inflamacion të veshkave (nefrit intersticial)
 • gjak në urinë (hematuri)
 • ndalim ose pakësim të prodhimit të urinës (anuri).

 

Janë raportuar raste shumë të rralla me reaksione të rënda të lëkurës.

 

Raportimi i efekteve të padëshiruara

Drejtojuni mjekut ose farmacistit nëse shfaqet ndonjë nga efektet e padëshiruara, duke përfshirë ato që nuk janë të renditura në këtë fletudhëzues. Gjithashtu, përmes sistemit kombëtar të raportimit, ju mund t'i raportoni efektet e padëshiruara drejtpërdrejt në adresën https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse.

Duke raportuar efektet e padëshiruara ju mund të kontribuoni për të dhënë më shumë informacion për sigurinë e këtij bari.

Ruajeni këtë bar larg fëmijëve.

Të mos ruhet në temperaturë mbi 25°C.

Periudha e vlefshmërisë pasi të hapet për herë të parë: 1 vit.

Mos e përdorni këtë bar pas datës së skadimit të treguar në kuti. Data e skadimit i referohet ditës së fundit të atij muaji.

Mos hidhni asnjë bar në ujërat e shkarkimit dhe te mbeturinat e shtëpisë. Pyesni farmacistin si t'i eliminoni barnat që nuk i përdorni më. Kjo ndihmon për të mbrojtur mjedisin.

Çfarë përmban Tachipirina

 • Lënda aktive është paracetamoli (çdo suspension përmban 24 mg paracetamol)
 • Përbërësit e tjerë janë: 

sorbitolsakarozë, gomë ksantan, disodium edetat (dehidratuar), metil parahidroksibenzoat, celulozë mikrokristaline dhe karamelozë natriumi (Avicel RC591), citrat natriumi, klorur natriumisorbat kaliumi, silicë koloidale anhidër, monohidrat i acidit citrik, aromë vaniline-karameli, ujë i pastruar.

 

Përshkrim i pamjes së Tachipirina dhe përmbajtja e paketimit

Tachipirina paraqitet në formë suspensioni homogjen me ngjyrë të bardhë qumështi pak të errët, në një flakon ngjyrë qelibar prej 120 ml të mbyllur me kapak sigurie.

Paketimi përmban edhe një shiringë dozimi dhe një gotë të vogël dozimi për të lehtësuar matjen e dozës së produktit në bazë të peshës trupore të fëmijës.

 

 

Mbajtësi i autorizimit për tregtim

Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco - A.C.R.A.F. S.p.A.

Viale Amelia, 70 - 00181 Roma.

 

Prodhues 

A.C.R.A.F. S.p.A. - Via Vecchia del Pinocchio, 22 - 60131 Ancona.

 

 

Ky fletudhëzues është përditësuar në tetor 2021 

 

 

Me anë të kodit QR te kutia ose në adresën https://leaflet.angelinipharma.com/L31 mund të lexoni fletudhëzuesin e përditësuar dhe shumëgjuhësh.