Paracetamol
për të sapolindur, suposte 62,5 mg
për foshnja, suposte 125 mg

download L27_SQ_604185_00.pdfDownload

Lexojeni me kujdes këtë fletëpalosje përpara se të filloni përdorimin e këtij medikamenti, sepse përmban informacion të rëndësishëm për ju.


Gjithmonë përdoreni këtë medikament saktësisht siç është përshkruar në këtë fletëpalosje ose siç ju ka udhëzuar mjeku ose farmacisti juaj. • Ruajeni këtë fletëpalosje. Mund të lindë nevoja që ju ta lexoni këtë përsëri.

 • Pyesni farmacistin nëse ju nevojitet më shumë informacion apo këshillë.

 • Nëse keni efekte anësore, bisedoni me mjekun ose farmacistin tuaj. Kjo përfshin të gjitha efektet e mundshme anësore që nuk janë shënuar në këtë fletëpalosje. Referojuni paragrafit 4.

 • Ju duhet të flisni me një mjek nëse nuk ndiheni mirë ose nëse ndiheni më keq pas 3 ditësh trajtimi.

 1. Çfarë është Tachipirina dhe përse përdoret
 2. Çfarë duhet të dini përpara se të përdorni Tachipirina
 3. Si ta përdorni Tachipirina
 4. Efekte të mundshme anësore
 5. Si duhet ruajtur Tachipirina
 6. Përmbajtja e paketës dhe informacione të tjera

Tachipirina përmban përbërësin aktiv paracetamol që ul ethet (antipiretik) dhe lehtëson dhimbjen (analgjezik).

 

Tachipirina për të sapolindur dhe Tachipirina për foshnja duhet të përdoret te foshnjat me peshë trupore nga 3,2 deri 12 kg për:

-       trajtimin simptomatik të sëmundjeve febrile të tilla si gripi, sëmundjet ekzantematoze, sëmundjet akute të rrugëve të frymëmarrjes (sëmundjet infektive tipike te fëmijët dhe adoleshentët), sëmundjet akute të rrugëve të frymëmarrjes etj.;

-       dhimbje të llojeve dhe origjinave të ndryshme (dhimbje koke, nevralgji, dhimbje muskulare dhe manifestime të tjera të dhimbshme të intensitetit mesatar).

 

Ju duhet të flisni me një mjek nëse fëmija juaj nuk ndihet mirë ose nëse ndihet më keq pas 3 ditësh trajtimi.

Mos u jepni fëmijëve Tachipirina

-      nëse janë alergjikë ndaj paracetamolit apo ndonjërit prej përbërësve të tjerë të këtij medikamenti (të listuar në paragrafin 6);

-      nëse vuajnë nga anemia e rëndë hemolitike (shkatërrimi i qelizave të kuqe të gjakut);

-      nëse vuajnë nga sëmundja e rëndë e mëlçisë (insuficienca e rëndë hepatocelulare).

 

Paralajmërimet dhe masat paraprake

Flisni me mjekun apo farmacistin tuaj para se të përdorni Tachipirina.

 

Tregoni kujdes kur u jepni Tachipirina fëmijëve nëse ata:

-       vuajnë nga anoreksia (çrregullim i të ngrënit i karakterizuar nga një mungesë ose reduktim i oreksit);

-       vuajnë nga bulimia (çrregullim i të ngrënit në të cilin një person gëlltit sasi të mëdha ushqimi dhe më pas përdor metoda të ndryshme për ta eliminuar atë);

-       vuajnë nga kaheksia (një gjendje e karakterizuar nga dobësi ekstreme, reduktim i masës muskulore dhe hollim i lëkurës i shkaktuar nga sëmundjet kronike);

-       kanë ndjekur një dietë të papërshtatshme për një periudhë të gjatë kohore (kequshqyerje kronike);

-       vuajnë nga dehidratimi (humbja e rëndë e ujit/lëngjeve në trup);

-       vuajnë nga hipovolemia (vëllim i ulët i gjakut në trup);

-       vuajnë nga sëmundja e mëlçisë që redukton funksionet (insuficienca hepatike, hepatit, sindroma Gilbert);

-       janë njëkohësisht nën trajtim me produkte mjekësore që ndryshojnë funksionin e mëlçisë (shikoni “Medikamentet e tjera dhe Tachipirina”);

-       vuajnë nga mungesa e glukozë-6-fosfat dehidrogjenazës (një substancë që normalisht është e pranishme në trupin e njeriut, mungesa e të cilës mund të shkaktojë çrregullim të gjakut);

-       vuajnë nga anemia hemolitike (shkatërrimi i qelizave të kuqe të gjakut).

 

Përdorimi në doza të larta dhe/ose për periudha të zgjatura

Përdorimi i dozave të larta dhe/ose për periudha të zgjatura mund të shkaktojë alterime të veshkave dhe të gjakut, ndonjëherë edhe të rënda. Në raste të tilla, mjeku duhet të kryejë analiza specifike për të monitoruar vazhdimisht funksionin e mëlçisë dhe veshkave dhe formula e gjakut.

Përpara se t’i jepet ky produkt mjekësor një fëmije, njoftoni mjekun tuaj nëse fëmija vuan nga ndonjë çrregullim i mëlçisë ose veshkave.

 

Fëmijët dhe adoleshentët

Supostat e Tachipirina-s mund t’u jepen fëmijëve me peshë trupore nga 3,2 kg deri 12 kg (shikoni paragrafin 3 “Si duhet marrë Tachipirina”).

 

Medikamentet e tjera dhe Tachipirina

Informoni mjekun apo farmacistin tuaj nëse fëmija është duke marrë, ka marrë kohët e fundit ose mund të marrë ndonjë medikament tjetër.

 

Në veçanti, i tregoni mjekut tuaj nëse personi që ka për qëllim të marrë produktin mjekësor është duke marrë:

-         produkte mjekësore që përmbajnë paracetamol. Gjatë trajtimit me paracetamol, përpara se të merrni ndonjë medikament tjetër, kontrolloni që ai nuk përmban paracetamol, sepse kur merret në doza të larta paracetamoli mund të rezultojë në efekte të rënda negative;

-         kloramfenikol (një antibiotik) sepse kjo mund të rrisë rrezikun për efekte anësore;

-         antikoagulantë (produkte mjekësore që përdoren për të përmirësuar qarkullimin e gjakut). Nëse është nën trajtim me doza të larta paracetamoli (4 g në ditë për të paktën 4 ditë), Tachipirina duhet të merret vetëm nën mbikëqyrjen e rreptë mjekësore;

-         rifampicinë (një antibiotik);

-         cimetidinë (një produkt mjekësor që përdoret në trajtimin e ulcerave të stomakut);

-         antiepileptikë (produkte mjekësore që përdoren për të trajtuar epilepsinë) të tilla si glutetimide, fenobarbital ose karbamazepinë;

-         zidovudinë (një produkt mjekësor që përdoret në trajtimin e HIV-it).

 

Përdorimi i këtyre produkteve mjekësore me Tachipirina kërkon mbikëqyrje të afërt mjekësore.

 

Ndërhyrja në analizat e gjakut

Nëse personi që merr këtë produkt mjekësor duhet t’u nënshtrohet analizave të gjakut, kini parasysh se administrimi i paracetamolit mund të ndërhyjë në përcaktimin e uricemisë dhe glicemisë.

Gjithmonë jepuani këtë medikament fëmijëve pikërisht siç përshkruhet në këtë fletëpalosje ose siç këshillohet nga një mjek ose farmacist. Kontrolloni me mjekun apo farmacistin tuaj nëse nuk jeni i sigurt.

 

Për fëmijët është thelbësore që të respektohet doza e përcaktuar në funksion të peshës së tyre trupore. Mosha e përafërt në funksion të peshës trupore tregohet në fletën e informacionit:

 

 

Tachipirina për të sapolindur, suposte 62,5 mg

 

PESHA

MOSHA

DOZA

SA HERË NË DITË?

3,2-5 kg

Nga lindja deri në moshën 2 muajshe afërsisht

1 supost çdo herë

Përsëriteni pas 6 orësh, sipas nevojës.

 

Mos tejkaloni 4 suposte në 24 orë.

 

Tachipirina për foshnja, suposte 125 mg

 

PESHA

MOSHA

DOZA

SA HERË NË DITË?

6-7 kg

3-5 muaj afërsisht

1 supost çdo herë

Përsëriteni pas 6 orësh, sipas nevojës.

 

Mos tejkaloni 4 suposte në 24 orë.

7-10 kg

6-19 muaj afërsisht

1 supost çdo herë

Përsëriteni pas 4-6 orësh, sipas nevojës.

 

Mos tejkaloni 5 suposte në 24 orë.

11-12 kg

20-29 muajsh afërsisht

1 supost çdo herë

Përsëriteni pas 4 orësh, sipas nevojës.

 

Mos tejkaloni 6 suposte në 24 orë.

 

Për fëmijët që peshojnë më shumë se 12 kg, mund të përdoren suposte të tjera Tachipirina ose forma të tjera specifike të Tachipirina-s. Pyesni mjekun ose farmacistin tuaj për këshilla.

 

Nëse fëmija vuan nga insuficiencë e rëndë hepatike (reduktim i rëndë i funksionit të mëlçisë)

Nëse mjeku e ka diagnostikuar fëmijën tuaj me insuficiencë të rëndë hepatike, ju duhet të prisni të paktën 8 orë nga njëra dozë në tjetrën.

 

Kohëzgjatja e përdorimit

Mos i jepni fëmijës suaj Tachipirina për më shumë se 3 ditë rresht pa u konsultuar me një mjek. Mjeku duhet të vlerësojë nevojën për trajtim për më shumë se 3 ditë rresht.

 

Nëse përdorni Tachipirina më shumë se doza e lejuar

Në rast gëlltitjeje/marrjeje aksidentale të një doze të tepruar Tachipirina, kontaktoni menjëherë me një mjek ose shkoni në spitalin më të afërt.

 

Simptomat

Në rast gëlltitjeje aksidentale të dozave shumë të larta të paracetamolit, simptomat që zakonisht shfaqen brenda 12-48 orëve të para përfshijnë:

-         anoreksi (mungesë ose reduktim oreksi), pështjellime dhe të vjella të ndjekura nga një përkeqësim i konsiderueshëm në gjendjen e përgjithshme, ndryshime të formulës së gjakut (rritje e niveleve të bilirubinës në gjak, dehidrogjenazës së laktatit, transaminazës së mëlçisë, nivele të reduktuara të protrombinës në gjak);

-         dëmtimi i mëlçisë mund të çojë në koma ose vdekje.

Marrja e një doze të tepruar paracetamoli rrit rrezikun e intoksikimit dhe mund të çojë në vdekje, sidomos në rastet e mëposhtme:

-         nëse personi që merr produktin mjekësor vuan nga sëmundja e mëlçisë;

-         alkoolizëm kronik;

-         nëse personi që merr produktin mjekësor ka ndjekur një dietë të papërshtatshme gjatë një periudhe të gjatë kohore (kequshqyerje kronike);

-         nëse personi që merr produktin mjekësor po merr produkte të tjera mjekësore ose substanca që rrisin funksionin e mëlçisë.

 

Trajtimi

Mjeku do të përshkruajë trajtimin më të përshtatshëm ndihmës sipas natyrës dhe seriozitetit të simptomave.

 

Nëse harroni të merrni Tachipirina

Mos i jepni fëmijës suaj dozë të dyfishtë për të rikuperuar dozën e harruar.

 

Nëse ndaloni përdorimin e Tachipirina-s

Nëse keni ndonjë pyetje të mëtejshme për përdorimin e këtij medikamenti, ju lutemi pyesni mjekun apo farmacistin tuaj.

Si të gjitha medikamentet, ky medikament mund të shkaktojë efekte anësore, megjithëse jo të gjithë i kanë ato.

 

Nëse fëmija juaj shfaq ndonjë nga efektet anësore të mëposhtme, NDALONI trajtimin me këtë medikament dhe kontaktoni me mjekun tuaj menjëherë:

 • reaksione alergjike me:

-    skuqje të lëkurës, shoqëruar me kruajtje (urtikarie);

-    ënjtje të fytit (edemë laringale);

-    ënjtje të duarve, këmbëve, kyçeve, fytyrës, buzëve, gjuhës dhe/ose fytit (angioedemë);

-    reaksione të rënda alergjike (shok anafilaktik).

 

Personi që e merr këtë produkt mjekësor mund të ketë efektet e mëposhtme anësore, mbi të cilat disponohen të dhëna të pamjaftueshme për të përcaktuar shpeshtësinë e tyre.

 

 • reduktim në numrin e pllakëzave të gjakut (trombocitopeni);
 • reduktim në numrin e qelizave të bardha të gjakut (leukopeni/agranulocitozë);
 • reduktim të hemoglobinës, një substancë që transporton oksigjenin në gjak (anemi);
 • marrje mendsh;
 • reaksione të stomakut ose të zorrëve;
 • dëmtim të funksionit të mëlçisë;
 • inflamacion të mëlçisë (hepatit);
 • njolla të kuqe, flluska me zona të çarjes së lëkurës, flluska, shpërthime të lëkurës (eritemë multiforme, sindroma Stevens-Johnson, nekrozë toksike epidermale);
 • dëmtim të funksionit të veshkave (insuficiencë të rëndë renale);
 • inflamacion të veshkave (nefrit ndërmjetësor);
 • gjak në urinë (hematuri);
 • ndalim ose reduktim të prodhimit të urinës nga veshkat (anuri).

 

Janë raportuar raste shumë të rralla të reaksioneve të rënda të lëkurës.

 

Raportimi i efekteve anësore

Nëse keni efekte anësore, bisedoni me mjekun ose farmacistin tuaj. Kjo përfshin të gjitha efektet e mundshme anësore që nuk janë shënuar në këtë fletëpalosje. Gjithashtu ju mund të raportoni efekte anësore të mundshme, direkt përmes sistemit kombëtar të raportimit në uebajtin https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse. Duke raportuar efektet anësore ju mund të ndihmoni në sigurimin e një sasie më të madhe informacioni mbi sigurinë e këtij medikamenti.

Mbajeni këtë medikament larg fëmijëve.

Mos e ruani mbi 25ºC.

 

Mos e përdorni këtë medikament pas datës së skadencës të shënuar në kutinë e kartonit pas “EXP”. Data e skadencës i referohet ditës së fundit të atij muaji.

Mos i hidhni medikamentet përmes ujërave të zeza apo mbeturinave shtëpiake. Pyetni farmacistin tuaj sesi duhet të veproni për të hedhur medikamentet që nuk i përdorni më. Këto masa do të ndihmojnë në mbrojtjen e mjedisit.

Çfarë përmban Tachipirina për të sapolindur, suposte 62,5 mg

-         përbërësi aktiv është: paracetamoli (çdo suposte përmban 62,5 mg paracetamol).

-         përbërësit e tjerë janë: gliceride të ngurta gjysmë-sintetike.

 

Çfarë përmban Tachipirina për foshnja, suposte 125 mg

-         përbërësi aktiv është: paracetamoli (çdo suposte përmban 125 mg paracetamol).

-         përbërësit e tjerë janë: gliceride të ngurta gjysmë-sintetike.

 

Si duket Tachipirina dhe përmbajtja e paketës

Tachipirina vjen në formën e suposteve 62,5 mg ose 125 mg që variojnë nga ngjyra e bardhë deri në ngjyrë kremi, të paketuara në kuti që përmbajnë 10 suposte: 2 pako të bardha me blister secila me 5 suposte.

 

Mund të mos tregtohen të gjitha madhësitë e paketimit.

 

Mbajtësi i të drejtës për marketing

Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco - A.C.R.A.F. S.p.A.

Viale Amelia, 70

00181 Rome, Itali.

 

Prodhuesi

 

TACHIPIRINA për të sapolindur, suposte 62,5 mg

A.C.R.A.F. S.p.A.

Via Vecchia del Pinocchio, 22

60131 Ancona, Itali.

 

TACHIPIRINA për foshnja, suposte 125 mg

A.C.R.A.F. S.p.A.

Via Vecchia del Pinocchio, 22

60131 Ancona, Itali.

 

Istituto de Angeli Italia s.r.l.

Località Prulli 103/C

50066 Reggello (FI), Itali

 

 

Kjo fletëpalosje pakete është rishikuar për herë të fundit në korrik 2020

 

 

Fletëpalosjen e përditësuar dhe shumëgjuhëshe të paketës mund ta lexoni nëpërmjet kodit QR në kuti ose në adresën https://leaflet.angelinipharma.com/L27