Paracetamol
120 mg/5 ml shurup

download L25_SQ_604157_00.pdfDownload

Lexojeni me kujdes këtë fletëpalosje përpara se të filloni përdorimin e këtij medikamenti, sepse përmban informacion të rëndësishëm për ju.


Gjithmonë përdoreni këtë medikament saktësisht siç është përshkruar në këtë fletëpalosje ose siç ju ka udhëzuar mjeku ose farmacisti juaj. • Ruani këtë fletëpalosje. Mund të lindë nevoja që ju ta lexoni këtë përsëri.

 • Pyesni farmacistin nëse ju nevojitet më shumë informacion apo këshillë.

 • Nëse keni efekte anësore, bisedoni me mjekun ose farmacistin tuaj. Kjo përfshin të gjitha efektet e mundshme anësore që nuk janë shënuar në këtë fletëpalosje. Referojuni paragrafit 4.

 • Ju duhet të flisni me një mjek nëse nuk ndiheni mirë ose nëse ndiheni më keq pas 3 ditësh trajtimi.

 1. Çfarë është Tachipirina dhe përse përdoret
 2. Çfarë duhet të dini përpara se të përdorni Tachipirina
 3. Si ta përdorni Tachipirina
 4. Efekte të mundshme anësore
 5. Si duhet ruajtur Tachipirina
 6. Përmbajtja e paketës dhe informacione të tjera

Tachipirina është shurup për përdorim oral dhe përmban përbërësin kryesor aktiv paracetamol.

Paracetamoli vepron duke ulur ethet (antipiretik) dhe duke lehtësuar dhimbjen (analgjezik).

Tachipirina shurup përdoret për të rriturit dhe fëmijët me peshë mbi 7,2 kg (mosha rreth 5-6 muajshe) për:

-       trajtimin e sëmundjeve febrile të tilla si gripi, sëmundjet ekzantematoze, sëmundjet akute të rrugëve të frymëmarrjes (sëmundjet infektive tipike te fëmijët dhe adoleshentët), sëmundjet akute të rrugëve të frymëmarrjes.

-       dhimbje të llojeve dhe origjinave të ndryshme (dhimbje koke, nevralgji, dhimbje muskulare dhe manifestime të tjera të dhimbshme të intensitetit mesatar).

Ju duhet të flisni me një mjek nëse ju/fëmija juaj nuk ndihet mirë ose nëse ndihet më keq pas 3 ditësh trajtimi.

Mos merrni Tachipirina

-       nëse personi që do të përdorë këtë produkt mjekësor është alergjik ndaj paracetamolit apo ndonjërit prej përbërësve të tjerë të këtij medikamenti (të listuar në paragrafin 6)

-       nëse personi që do të marrë këtë medikament vuan nga anemia e rëndë hemolitike (sëmundje e shkaktuar nga shkatërrimi i qelizave të kuqe të gjakut)

-       nëse personi që do të marrë këtë medikament vuan nga sëmundja e rëndë e mëlçisë (insuficienca e rëndë hepatocelulare).

 

Paralajmërimet dhe masat paraprake

Flisni me mjekun apo farmacistin tuaj para se të përdorni Tachipirina.

Tregoni kujdes kur merrni Tachipirina në rastet e mëposhtme:

-       nëse personi që do të marrë këtë medikament është konsumues kronik i alkoolit ose e konsumon në mënyrë të tepruar (3 ose më shumë pije alkoolike në ditë)

-       nëse personi që do të marrë këtë medikament vuan nga anoreksia (çrregullim i të ngrënit i karakterizuar nga një mungesë ose reduktim i oreksit)

-       nëse personi që do të marrë këtë medikament vuan nga bulimia (çrregullim i të ngrënit në të cilin një person gëlltit sasi të mëdha ushqimi dhe më pas përdor metoda të ndryshme për ta eliminuar atë)

-       nëse personi që do të marrë këtë medikament vuan nga kaheksia (një gjenjde e karakterizuar nga dobësi ekstreme, reduktim i masës muskulore dhe hollim i lëkurës i shkaktuar nga sëmundjet kronike)

-       nëse personi që do të marrë këtë medikament ka ndjekur një dietë të papërshtatshme gjatë një periudhe të gjatë kohore (kequshqyerje kronike)

-       nëse personi që do të marrë këtë medikament vuan nga dehidratimi (humbja e rëndë e ujit/lëngjeve në trup)

-       nëse personi që do të marrë këtë medikament vuan nga hipovolemia (vëllim i ulët i gjakut në trup)

-       nëse personi që do të marrë këtë medikament vuan nga sëmundja e mëlçisë që redukton funksionet (insuficienca hepatike, hepatit, sindroma Gilbert)

-       nëse personi që do të marrë këtë medikament është njëkohësisht nën trajtim me produkte mjekësore që ndryshojnë funksionin e mëlçisë (shikoni “Medikamentet e tjera dhe Tachipirina”).

-       nëse personi që do të marrë këtë medikament vuan nga mungesa e glukozë-6-fosfat dehidrogjenazës (një substancë që normalisht është e pranishme në trupin e njeriut, mungesa e të cilës mund të shkaktojë çrregullim të gjakut)

-       nëse personi që do të marrë këtë medikament vuan nga anemia hemolitike (sëmundje e shkaktuar nga shkatërrimi i qelizave të kuqe të gjakut)

Përdorimi në doza të larta dhe/ose për periudha të zgjatura

Përdorimi i dozave të larta dhe/ose për periudha të zgjatura mund të shkaktojë çrregullime të mëlçisë (sëmundje të mëlçisë) dhe alterime të veshkave dhe të gjakut, ndonjëherë edhe të rënda. Në raste të tilla, mjeku duhet të kryejë analiza specifike për të monitoruar vazhdimisht funksionin e mëlçisë dhe veshkave dhe formula e gjakut. Përpara se të merret ky produkt mjekësor, tregojini mjekut nëse personi që do ta marrë atë vuan nga ndonjë çrregullim i mëlçisë ose veshkave.

 

Medikamentet e tjera dhe Tachipirina

Informoni mjekun apo farmacistin tuaj nëse jeni duke marrë, keni marrë kohët e fundit, ose mund të merrni ndonjë medikament tjetër.

Në veçanti, i tregoni mjekut tuaj nëse personi që ka për qëllim të marrë produktin mjekësor është duke marrë:

-       produkte mjekësore që përmbajnë paracetamol. Gjatë trajtimit me paracetamol, përpara se të merrni ose t’i jepni ndonjë medikament tjetër një fëmije, kontrolloni që ai nuk përmban paracetamol, sepse kur merret në doza të larta paracetamoli mund të rezultojë në efekte të rënda negative;

-       produkte mjekësore që ngadalësojnë zbrazjen e stomakut (p.sh. antikolinergjikët, opioidet) sepse këto vonojnë efektin e Tachipirina-s;

-       produkte mjekësore që përshpejtojnë zbrazjen e stomakut (p.sh. prokinetikët) sepse këto përshpejtojnë efektin e Tachipirina-s;

-       kolestiraminë (një produkt mjekësor që përdoret për të reduktuar nivelet e kolesterolit në gjak) sepse kjo redukton efektin e paracetamolit;

-       kloramfenikol (një antibiotik) sepse kjo mund të rrisë rrezikun për efekte anësore;

-       antikoagulantë, produkte mjekësore që ngadalësojnë mpiksjen e gjakut. Në këtë rast, veçanërisht për trajtim të zgjatur dhe doza të larta paracetamoli (4 g në ditë për të paktën 4 ditë), Tachipirina duhet të merret ose t’u jepet fëmijëve vetëm nën mbikëqyrjen e rreptë mjekësore;

-       produkte ose substanca mjekësore që alterojnë funksionin e mëlçisë gjatë trajtimit kronik, për shembull:

-       rifampicinë (një antibiotik);

-       cimetidinë (një produkt mjekësor që përdoret në trajtimin e ulcerave të stomakut);

-       antiepileptikë (produkte mjekësore që përdoren për të trajtuar epilepsinë) të tilla si glutetimide, fenobarbital ose karbamazepinë;

-       përdorim kronik i alkoolit;

-       zidovudinë (një produkt mjekësor që përdoret në trajtimin e HIV-it).

Përdorimi i këtyre produkteve mjekësore me Tachipirina kërkon mbikëqyrje të afërt mjekësore.

Ndërhyrja në analizat e gjakut

Nëse personi që merr këtë produkt mjekësor duhet t’u nënshtrohet analizave të gjakut, kini parasysh se administrimi i paracetamolit mund të ndërhyjë në përcaktimin e uricemisë dhe glicemisë.

Tachipirina dhe alkooli

Tachipirina duhet të përdoret me kujdes nëse personi që e merr është konsumues kronik i alkoolit ose e konsumon në mënyrë të tepruar (3 ose më shumë pije alkoolike në ditë) sepse ka rrezik intoksikimi (shikoni paragrafët “Paralajmërimet dhe masat paraprake” dhe “Nëse merrni Tachipirina më shumë se doza e lejuar”).

Shtatzënia dhe ushqyerja me gji

Nëse jeni shtatzënë ose ushqeni me gji, ose mendoni se mund të jeni shtatzënë ose nëse po planifikoni sjelljen në jetë të një fëmije, kërkoni këshillën e mjekut ose farmacistit tuaj para marrjes së këtij medikamenti.

 

Shtatzënia

Nëse është e nevojshme, Tachipirina mund të përdoret gjatë shtatzënisë. Doza më e ulët e mundshme duhet të përdoret për kohëzgjatjen më të shkurtër të mundshme për të ulur dhimbjen dhe/ose ethet. Kontaktoni me mjekun tuaj nëse dhimbja dhe/ose ethet nuk ulen ose nëse keni nevojë ta merrni medikamentin më shpesh.

Gjatë ushqyerjes me gji, medikamenti duhet të merret vetëm nëse është absolutisht e nevojshme dhe nën mbikëqyrjen mjekësore.

 

Drejtimi i automjetit dhe përdorimi i makinerive

Tachipirina nuk ka ndikim në aftësinë për të ngarë makinën dhe në përdorimin e makinerive.

Tachipirina përmban sukrozë

Nëse mjeku ju ka thënë se keni intolerancë ndaj sheqernave të caktuara, kontaktoni me mjekun tuaj përpara se të merrni këtë produkt mjekësor.

Tachipirina përmban parahidroksibenzoat metili,

që mund të shkaktojë reaksione alergjike (duke përfshirë reaksione të vonuara).

Tachipirina përmban natrium

ky medikament përmban 27,6 mg natrium (përbërësi kryesor në kripën e gatimit/tavolinës) në çdo dozë 20 ml. Kjo është ekuivalente e 1,38 % të marrjes ditore dietike maksimale të rekomanduar të natriumit për një të rritur.

Gjithmonë përdoreni këtë medikament saktësisht siç është përshkruar në këtë fletëpalosje ose siç ju ka udhëzuar mjeku ose farmacisti juaj. Kontrolloni me mjekun apo farmacistin tuaj nëse nuk jeni i sigurt.

Të rriturit

20 ml njëkohësisht (që i korrespondon 480 mg); përsëriteni sipas nevojës pas 4 orësh, pa tejkaluar 6 administrime në ditë.

Fëmijët (me peshë nën 7,2 kg)

Te fëmijët, është kritike që të respektohet doza e përcaktuar në bazë të peshës trupore dhe jo në bazë të moshës, e cila është e përafërt dhe jepet vetëm për qëllime informuese. Nëse mosha e fëmijës nuk i korrespondon peshës që jepet në tabelë, gjithmonë sigurohuni që t’i referoheni peshës trupore kur zgjidhni dozën.

Regjimi i dozës për Tachipirina shurup është si më poshtë:

TACHIPIRINA SHURUP

Pesha

Mosha

(e përafërt)

Një dozë

Dozë ditore

nga 7,2 kg

5-6 muajsh

4,5 ml

Deri në 4 herë (çdo 6 orë)

nga 8 kg

7-10 muajsh

5 ml

Deri në 4 herë (çdo 6 orë)

nga 9 kg

11-14 muajsh

5,5 ml

Deri në 4 herë (çdo 6 orë)

nga 10 kg

15-19 muajsh

6 ml

Deri në 4 herë (çdo 6 orë)

nga 11 kg

20-23 muajsh

6,5 ml

Deri në 4 herë (çdo 6 orë)

nga 12 kg

2 vjeç

7,5 ml

Deri në 4 herë (çdo 6 orë)

nga 14 kg

3 vjeç

8,5 ml

Deri në 4 herë (çdo 6 orë)

nga 16 kg

4 vjeç

10 ml

Deri në 4 herë (çdo 6 orë)

nga 18 kg

5 vjeç

11 ml

Deri në 4 herë (çdo 6 orë)

nga 20 kg

6 vjeç

12,5 ml

Deri në 4 herë (çdo 6 orë)

nga 22 kg

7 vjeç

13,5 ml

Deri në 4 herë (çdo 6 orë)

nga 25 kg

8 vjeç

15,5 ml

Deri në 4 herë (çdo 6 orë)

nga 28 kg

9 vjeç

17,5 ml

Deri në 4 herë (çdo 6 orë)

nga 31 kg deri 32 kg

10 vjeç

19 ml

Deri në 4 herë (çdo 6 orë)

 

Për fëmijët që peshojnë më pak se 7,2 kg, ka forma specifike të Tachipirina-s në treg, në veçanti Tachipirina 100 mg/ml me pika, solucion dhe Tachipirina për të sapolindur, suposte 62,5 mg që mund të përdoren nga pesha 3,2 kg.

Në fëmijët mbi 10 vjeç, raporti peshë-moshë nuk është më homogjen për shkak të pubertetit, që mund të ketë ndikim të ndryshëm në peshën e personit në varësi të gjinisë dhe karakteristikave individuale të tij, edhe nëse janë të të njëjtës moshë. Prandaj, në moshën mbi 10 vjeç, doza e shurupit përcaktohet sipas gamave të peshës dhe moshës, siç përcaktohet më poshtë.

Fëmijët që peshojnë nga 33 deri 40 kg (mbi 10 dhe nën 12 vjeç): 20 ml shurup njëkohësisht (që i korrespondon 480 mg), nëse është e nevojshme përsëriteni pas 6 orësh, pa tejkaluar 4 administrime në ditë.

Adoleshentët që peshojnë më shumë se 40 kg (mosha 12 vjeç e lart) dhe të rriturit: 20 ml shurup njëkohësisht (që i korrespondon 480 mg), nëse është e nevojshme përsëriteni pas 4 orësh, pa tejkaluar 6 administrime në ditë. 

 

Nëse mjeku ju ka diagnostikuar juve ose fëmijën tuaj me insuficiencë të rëndë të veshkave, ju duhet të prisni të paktën 8 orë nga njëra dozë në tjetrën.

Kohëzgjatja e përdorimit

Mos merrni/mos i jepni fëmijës suaj Tachipirina për më shumë se 3 ditë rresht pa u konsultuar me një mjek. Mjeku duhet të vlerësojë nevojën për trajtim për më shumë se 3 ditë rresht.

Udhëzimet e përdorimit

Për të matur dozat për fëmijët, pakoja përmban një shiringë dozimi me shenja që tregojnë nivele të ndryshme që u korrespondojnë 1 ml, 2 ml, 3 ml, 4 ml, 4,5 ml dhe 5 ml, si edhe një kupë dozimi me shenja që tregojnë nivelet e ndryshme që u korrespondojnë sasive 5,5 ml, 6 ml, 6,5 ml, 7,5 ml, 8,5 ml, 10 ml, 11 ml, 12,5 ml, 13,5 ml 15,5 ml, 17,5 ml dhe 19 ml.

Kapaku i sigurisë

Ena e Tachipirina-s shurup është e pajisur me një kapak sigurie.

Udhëzimet për hapjen dhe mbylljen jepen më poshtë:

Për ta hapur:

Për ta mbyllur:

shtypeni
dhe në të njëjtën kohë
rrotullojeni

filetojeni plotësisht kapakun,
duke shtypur poshtë

 • Hiqni kapakun, duke e shtypur poshtë dhe në të njëjtën kohë duke e rrotulluar majtas. Më pas, fusni plotësisht majën e shiringës së dozimit brenda vrimës në kapakun e brendshëm.

 • Kthejeni shishen me kokë poshtë.

 • Mbajeni shiringën fort. Shtypeni me lehtësi plunzherin derisa doza e kërkuar të arrijë shenjën në shkallëzim.

Kthejeni shishen duke mbajtur lart anën e duhur:

 • Hiqeni shiringën duke e rrotulluar lehtë.

 • Vendoseni majën e shiringës brenda gojës së fëmijës dhe shtypeni lehtë plunzherin në mënyrë që solucioni të rrjedhë jashtë. Produkti duhet të përdoret menjëherë pasi të nxirret nga shishja. Çdo pjesë produkti e mbetur në shiringë duhet të hidhet. 

Për dozat mbi 5 ml, nxirrni sasinë e nevojshme me shiringë dhe zbrazeni përmbajtjen në kupë. Përsëriteni derisa të arrihet shenja e sasisë që i korrespondon dozës së treguar dhe administrojani shurupin fëmijës, duke e inkurajuar ta pijë.

Për dozat 20 ml te fëmijët mbi 10 vjeç dhe te të rriturit, përdorni kupën, mbusheni deri në shenjën 10 ml dy herë.

 • Produkti duhet të përdoret menjëherë pasi të nxirret nga shishja. Çdo pjesë produkti e mbetur në shiringë ose në kupë duhet të hidhet.

Pas përdorimit, mbylleni shishen mirë duke e shtrënguar kapakun deri në fund. Lajeni shiringën dhe kupën me ujë të nxehtë. Lërini të thahen, mbajeni në një vend ku nuk arrihen dhe nuk shihen nga fëmijët.

 

Nëse përdorni Tachipirina më shumë se doza e lejuar

Në rast gëlltitjeje/marrjeje aksidentale të një doze të tepruar Tachipirina, kontaktoni menjëherë me një mjek ose shkoni në spitalin më të afërt.

Simptomat

Në rast gëlltitjeje aksidentale të dozave shumë të larta të paracetamolit, simptomat që mund të keni ju/fëmija juaj mund të shfaqen brenda 12-48 orëve të para përfshijnë:

-         anoreksi (mungesë ose reduktim i oreksit)

-         të përziera

-         vjellje

-         përkeqësim i konsiderueshëm në gjendjen e përgjithshme

-         dëmtim të rëndë të mëlçisë (citolizë hepatike) që mund të rezultojë në mospërmbushje të funksioneve të mëlçisë (insuficiencë hepatocelulare), prodhim të tepërt të acideve metabolike (acidozë metabolike) dhe dëmtim të trurit (encefalopati)

-         ndryshime të formulës së gjakut (rritje e niveleve të transaminazës, dehidrogjenazës së laktatit dhe bilirubinës në gjak, nivele të reduktuara të protrombinës në gjak).

Marrja e një doze të tepruar paracetamoli rrit rrezikun e intoksikimit dhe mund të çojë në vdekje, sidomos në rastet e mëposhtme:

-         nëse vuani nga sëmundja e mëlçisë,

-         alkoolizëm kronik,

-         nëse keni ndjekur një dietë të papërshtatshme për një periudhë të gjatë kohore (kequshqyerje kronike),

-         nëse merrni produkte të tjera mjekësore ose substanca që rrisin funksionin e mëlçisë.

Nëse harroni të merrni Tachipirina

Mos përdorni dozë të dyfishtë për të rikuperuar dozën e harruar.

Nëse ndaloni përdorimin e Tachipirina-s

Nëse keni ndonjë pyetje të mëtejshme për përdorimin e këtij medikamenti, ju lutemi pyesni mjekun apo farmacistin tuaj.

Si të gjitha medikamentet, ky medikament mund të shkaktojë efekte anësore, megjithëse jo të gjithë i kanë ato.

Nëse shfaqet ndonjë nga efektet anësore të mëposhtme, NDALONI trajtimin me këtë medikament dhe kontaktoni me mjekun tuaj menjëherë:

 • reaksione alergjike me:

-    skuqje të lëkurës, shoqëruar me kruajtje (urtikarie)

-    ënjtje të fytit (edemë laringale)

-    ënjtje të duarve, këmbëve, kyçeve, fytyrës, buzëve, gjuhës dhe/ose fytit (angioedemë)

-    reaksione të rënda alergjike (shok anafilaktik).

Personi që e merr këtë produkt mjekësor mund të ketë efektet e mëposhtme anësore, mbi të cilat disponohen të dhëna të pamjaftueshme për të përcaktuar shpeshtësinë e tyre.

Efektet që përfshijnë gjakun

 • reduktim në numrin e pllakëzave të gjakut (trombocitopeni)
 • reduktim në numrin e qelizave të bardha të gjakut (leukopeni/agranulocitozë)
 • reduktim të hemoglobinës, një substancë që transporton oksigjenin në gjak (anemi).

Efektet që përfshijnë sistemin nervor

 • marrje mendsh.

Efektet që përfshijnë stomakun dhe zorrët

 • çrregullime të stomakut dhe zorrëve

Efektet që përfshijnë mëlçinë

 • dëmtim të funksionit të mëlçisë
 • inflamacion të mëlçisë (hepatit).

Efektet që përfshijnë lëkurën dhe indet nënlëkurore

njolla të kuqe, flluska me zona të çarjes së lëkurës, flluska, shpërthime të lëkurës (eritemë multiforme, sindroma Stevens-Johnson, nekrozë toksike epidermale)

Janë raportuar raste shumë të rralla të reaksioneve të rënda të lëkurës.

Efektet që përfshijnë veshkat dhe rrugët urinare

 • dëmtim të funksionit të veshkave (insuficiencë të rëndë renale)
 • inflamacion të veshkave (nefrit ndërmjetësor)
 • gjak në urinë (hematuri)
 • ndalim ose reduktim të prodhimit të urinës (anuri).

 

Raportimi i efekteve anësore

Nëse keni efekte anësore, bisedoni me mjekun ose farmacistin tuaj. Kjo përfshin të gjitha efektet e mundshme anësore që nuk janë shënuar në këtë fletëpalosje. Gjithashtu ju mund të raportoni efekte anësore të mundshme, direkt përmes sistemit kombëtar të raportimit në uebajtin https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse.

Duke raportuar efektet anësore ju mund të ndihmoni në sigurimin e një sasie më të madhe informacioni mbi sigurinë e këtij medikamenti.

Mbajeni këtë medikament larg fëmijëve.

Ky produkt mjekësor nuk kërkon kushte të veçanta për ruajtje.

Jetëgjatësia e përdorimit të produktit pas hapjes së parë: 1 vit.

Mos e përdorni këtë medikament pas datës së skadencës të shënuar në kutinë e kartonit pas “EXP”. Data e skadencës i referohet ditës së fundit të atij muaji.

Mos i hidhni medikamentet përmes ujërave të zeza apo mbeturinave shtëpiake. Pyetni farmacistin tuaj sesi duhet të veproni për të hedhur medikamentet që nuk i përdorni më. Këto masa do të ndihmojnë në mbrojtjen e mjedisit.

Çfarë përmban Tachipirina

-         përbërësi kryesor aktiv është: paracetamoli (5 ml shurup përmban 120 mg paracetamol)

-         përbërësit e tjerë janë: sukrozë (shikoni seksionin “Tachipirina përmban sukrozë”), parahidroksibenzoat metili (shikoni seksionin “Tachipirina përmban parahidroksibenzoat metili”), citrat natriumi, sakarinë natriumi, (shikoni seksionin “Tachipirina përmban natrium”), sorbat potasi, Macrogol 6000, monohidrat acidi citrik, shije luleshtrydheje, shije mandarine, ujë të purifikuar.

Si duket Tachipirina dhe përmbajtja e paketës

Tachipirina është një shurup i futur në një shishe 120 ml në ngjyrë të qelibartë të mbyllur me kapak sigurie

Pakoja përmban gjithashtu një shiringë dozimi dhe një kupë dozimi për të lehtësuar llogaritjen e dozës së produktit sipas peshës trupore të fëmijës.

Mbajtësi i të drejtës për marketing

Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco - A.C.R.A.F. S.p.A.

Viale Amelia, 70 - 00181 Rome, Itali.

Prodhuesi

A.C.R.A.F. S.p.A. - Via Vecchia del Pinocchio, 22 - 60131 Ancona - Itali.

Kjo fletëpalosje pakete është rishikuar për herë të fundit në korrik 2020

 

Fletëpalosjen e përditësuar dhe shumëgjuhëshe të paketës mund ta lexoni nëpërmjet kodit QR në kuti ose në adresën https://leaflet.angelinipharma.com/L25