Paracetamol
100 mg/ml pika orale, solucion

download L24_SQ_604144_00.pdfDownload

Lexojeni me kujdes këtë fletëpalosje përpara se të filloni përdorimin e këtij medikamenti, sepse përmban informacion të rëndësishëm për ju.


Gjithmonë përdoreni këtë medikament saktësisht siç është përshkruar në këtë fletëpalosje ose siç ju ka udhëzuar mjeku ose farmacisti juaj. • Ruajeni këtë fletëpalosje. Mund të lindë nevoja që ju ta lexoni këtë përsëri.

 • Pyesni farmacistin nëse ju nevojitet më shumë informacion apo këshillë.

 • Nëse keni efekte anësore, bisedoni me mjekun ose farmacistin tuaj. Kjo përfshin të gjitha efektet e mundshme anësore që nuk janë shënuar në këtë fletëpalosje. Referojuni paragrafit 4.

 • Ju duhet të flisni me një mjek nëse nuk ndiheni mirë ose nëse ndiheni më keq pas 3 ditësh trajtimi.

 1. Çfarë është Tachipirina dhe përse përdoret
 2. Çfarë duhet të dini përpara se të përdorni Tachipirina
 3. Si ta përdorni Tachipirina
 4. Efekte të mundshme anësore
 5. Si duhet ruajtur Tachipirina
 6. Përmbajtja e paketës dhe informacione të tjera

Tachipirina është një solucion me pika për përdorim oral dhe përmban përbërësin kryesor aktiv paracetamol.

Paracetamoli vepron duke ulur ethet (antipiretik) dhe duke lehtësuar dhimbjen (analgjezik).

Tachipirina me pika orale përdoret te fëmijët që peshojnë më pak se 12 kg për:

-       trajtimin e sëmundjeve febrile të tilla si gripi, sëmundjet ekzantematoze, sëmundjet akute të rrugëve të frymëmarrjes (sëmundjet infektive tipike te fëmijët dhe adoleshentët), sëmundjet akute të rrugëve të frymëmarrjes, etj.

-       dhimbje të llojeve dhe origjinave të ndryshme (dhimbje koke, nevralgji, dhimbje muskulare dhe manifestime të tjera të dhimbshme të intensitetit mesatar).

Ju duhet të flisni me një mjek nëse fëmija juaj nuk ndihet mirë ose nëse ndihet më keq pas 3 ditësh trajtimi.

Mos merrni Tachipirina

-       nëse personi që do të përdorë këtë produkt mjekësor është alergjik ndaj paracetamolit apo ndonjërit prej përbërësve të tjerë të këtij medikamenti (të listuar në paragrafin 6)

-       nëse personi që do të marrë këtë medikament vuan nga anemia e rëndë hemolitike (sëmundje e shkaktuar nga shkatërrimi i qelizave të kuqe të gjakut)

-       nëse personi që do të marrë këtë medikament vuan nga sëmundja e rëndë e mëlçisë (insuficienca e rëndë hepatocelulare).

Paralajmërimet dhe masat paraprake

Flisni me mjekun apo farmacistin tuaj para se të përdorni Tachipirina.

Përdoreni me kujdes në rastet e mëposhtme:

-       nëse personi që do të marrë këtë medikament vuan nga bulimia (çrregullim i të ngrënit në të cilin një person gëlltit sasi të mëdha ushqimi dhe më pas përdor metoda të ndryshme për ta eliminuar atë)

-       nëse personi që do të marrë këtë medikament vuan nga kaheksia (një gjenjde e karakterizuar nga dobësi ekstreme, reduktim i masës muskulore dhe hollim i lëkurës i shkaktuar nga sëmundjet kronike)

-       nëse personi që do të marrë këtë medikament ka ndjekur një dietë të papërshtatshme gjatë një periudhe të gjatë kohore (kequshqyerje kronike)

-       nëse personi që do të marrë këtë medikament vuan nga dehidratimi (humbja e rëndë e ujit/lëngjeve në trup)

-       nëse personi që do të marrë këtë medikament vuan nga hipovolemia (vëllim i ulët i gjakut në trup)

-       nëse personi që do të marrë këtë medikament vuan nga sëmundja e mëlçisë që redukton funksionet (insuficienca hepatike, hepatit, sindroma Gilbert)

-       nëse personi që do të marrë këtë medikament është njëkohësisht nën trajtim me produkte mjekësore që ndryshojnë funksionin e mëlçisë (shikoni “Medikamentet e tjera dhe Tachipirina”).

-       nëse personi që do të marrë këtë medikament vuan nga mungesa e glukozë-6-fosfat dehidrogjenazës (një substancë që normalisht është e pranishme në trupin e njeriut, mungesa e të cilës mund të shkaktojë çrregullim të gjakut)

-       nëse personi që do të marrë këtë medikament vuan nga anemia hemolitike (sëmundje e shkaktuar nga shkatërrimi i qelizave të kuqe të gjakut)

Përdorimi në doza të larta dhe/ose për periudha të zgjatura

Përdorimi i dozave të larta dhe/ose për periudha të zgjatura mund të shkaktojë çrregullime të mëlçisë (sëmundje të mëlçisë) dhe alterime të veshkave dhe të gjakut, ndonjëherë edhe të rënda. Në raste të tilla, mjeku duhet të kryejë analiza specifike për të monitoruar vazhdimisht funksionin e mëlçisë dhe veshkave dhe formula e gjakut. Përpara se t’i jepni fëmijës këtë produkt mjekësor, tregojini mjekut nëse fëmija që do ta marrë atë vuan nga ndonjë çrregullim i mëlçisë ose veshkave.

Medikamentet e tjera dhe Tachipirina

Informoni mjekun apo farmacistin tuaj nëse fëmija është duke marrë, ka marrë kohët e fundit ose mund të marrë ndonjë medikament tjetër.

Në veçanti, i tregoni mjekut tuaj nëse personi që do të marrë produktin mjekësor është duke marrë:

-        produkte mjekësore që përmbajnë paracetamol. Gjatë trajtimit me paracetamol, përpara se t’i jepni fëmijës ndonjë medikament tjetër, kontrolloni që ai nuk përmban paracetamol, sepse kur merret në doza të larta paracetamoli mund të rezultojë në efekte të rënda negative;

-        produkte mjekësore që ngadalësojnë zbrazjen e stomakut (p.sh. antikolinergjikët, opioidet) sepse këto vonojnë efektin e Tachipirina-s;

-        produkte mjekësore që përshpejtojnë zbrazjen e stomakut (p.sh. prokinetikët) sepse këto përshpejtojnë efektin e Tachipirina-s;

-        kolestiraminë (një produkt mjekësor që përdoret për të reduktuar nivelet e kolesterolit në gjak) sepse kjo redukton efektin e paracetamolit;

-        kloramfenikol (një antibiotik) sepse kjo mund të rrisë rrezikun për efekte anësore;

-        antikoagulantë, produkte mjekësore që ngadalësojnë mpiksjen e gjakut. Në këtë rast, veçanërisht për trajtim të zgjatur dhe doza të larta paracetamoli (4 g në ditë për të paktën 4 ditë), Tachipirina duhet t’i jepet fëmijës vetëm nën mbikëqyrjen e rreptë mjekësore;

-         produkte ose substanca mjekësore që alterojnë funksionin e mëlçisë gjatë trajtimit kronik, për shembull:

-    rifampicinë (një antibiotik);

-    cimetidinë (një produkt mjekësor që përdoret në trajtimin e ulcerave të stomakut);

-    antiepileptikë (produkte mjekësore që përdoren për të trajtuar epilepsinë) të tilla si glutetimide, fenobarbital ose karbamazepinë;

-    zidovudinë (një produkt mjekësor që përdoret në trajtimin e HIV-it).

Përdorimi i këtyre produkteve mjekësore me Tachipirina kërkon mbikëqyrje të afërt mjekësore.

Ndërhyrja në analizat e gjakut

Nëse fëmija që merr këtë produkt mjekësor duhet t’u nënshtrohet analizave të gjakut, kini parasysh se administrimi i paracetamolit mund të ndërhyjë në përcaktimin e uricemisë dhe glicemisë.

Tachipirina përmban sorbitol

Sorbitoli është burim fruktoze. Nëse mjeku ju ka thënë se fëmija ka intolerancë ndaj sheqernave të caktuara ose nëse fëmija është diagnostikuar me intolerancë të trashëguar ndaj fruktozës, një sëmundje e rrallë gjenetike në të cilën pacientët nuk janë në gjendje ta tresin sukrozën, flisni me mjekun tuaj përpara se fëmija të marrë këtë medikament.

Tachipirina përmban glikol propileni,

që mund të shkaktojë simptoma të ngjashme me alkoolin.

 

Tachipirina dhe lateksi

Pompa e pikatores është prodhuar prej gome natyrale (lateksi), që mund të shkaktojë reaksione të rënda alergjike.

Gjithmonë përdoreni këtë medikament saktësisht siç është përshkruar në këtë fletëpalosje ose siç ju ka udhëzuar mjeku ose farmacisti juaj. Kontrolloni me mjekun apo farmacistin tuaj nëse nuk jeni i sigurt.

Përdorimi te fëmijët (pesha mes 3,2 kg dhe 12 kg)

Te fëmijët, është kritike që të respektohet doza e përcaktuar në bazë të peshës trupore dhe jo në bazë të moshës, e cila është e përafërt dhe jepet vetëm për qëllime informuese. Nëse mosha e fëmijës nuk i korrespondon peshës që jepet në tabelë, gjithmonë sigurohuni që t’i referoheni peshës trupore kur zgjidhni dozën. Regjimi i dozës për Tachipirina me pika është si më poshtë:

TACHIPIRINA ME PIKA

Pesha

Mosha

(e përafërt)

Një dozë

Dozë ditore

nga 3,2 kg

0-30 ditë

8 pika

Deri në 4 herë (çdo 6 orë)

nga 4,3 kg

1 muaj

10 pika

Deri në 4 herë (çdo 6 orë)

nga 5,3 kg

2 muaj

13 pika

Deri në 4 herë (çdo 6 orë)

nga 6,1 kg

3 muaj

22 pika

Deri në 4 herë (çdo 6 orë)

nga 6,7 kg

4 muaj

25 pika

Deri në 4 herë (çdo 6 orë)

nga 7,2 kg

5-6 muajsh

27 pika

Deri në 4 herë (çdo 6 orë)

nga 8 kg

7-10 muajsh

30 pika

Deri në 4 herë (çdo 6 orë)

nga 9 kg

11-14 muajsh

33 pika

Deri në 4 herë (çdo 6 orë)

nga 10 kg

15-19 muajsh

36 pika

Deri në 4 herë (çdo 6 orë)

nga 11 kg

20-23 muajsh

39 pika

Deri në 4 herë (çdo 6 orë)

 

Një pikë i korrespondon 4 mg paracetamol.

Për fëmijët që peshojnë 12 kg ose më shumë, ka forma të tjera të Tachipirina-s në treg, në veçanti: Tachipirina suposte, Tachipirina shurup, Tachipirina granula eferveshente dhe Tachipirina tableta.

 

Nëse mjeku e ka diagnostikuar fëmijën tuaj me insuficiencë të rëndë hepatike, ju duhet të prisni të paktën 8 orë nga njëra dozë në tjetrën.

Kohëzgjatja e përdorimit

Mos përdorni Tachipirina për më shumë se 3 ditë rresht pa u konsultuar me një mjek. Mjeku duhet të vlerësojë nevojën për trajtim për më shumë se 3 ditë rresht.

Udhëzimet e përdorimit

Kapaku me vulë sigurie

Ena e Tachipirina-s me pika është e pajisur me një kapak me vulë sigurie.

Udhëzimet për hapjen dhe mbylljen jepen më poshtë:

 

Për ta hapur:

Për ta mbyllur:

shtypeni
dhe në të njëjtën kohë
rrotullojeni

filetojeni plotësisht kapakun,
duke shtypur poshtë

 

 

Kthejeni shishen me kokë poshtë dhe derdhni numrin e pikave që i korrespondon dozës në 25-50 ml ujë që fëmija ta pijë.

Nëse përdorni Tachipirina më shumë se doza e lejuar

Në rast gëlltitjeje/marrjeje aksidentale të një doze të tepruar Tachipirina, kontaktoni menjëherë me një mjek ose shkoni në spitalin më të afërt.

Simptomat

Në rast gëlltitjeje aksidentale të dozave shumë të larta të paracetamolit, simptomat që mund të keni ju/fëmija juaj mund të shfaqen brenda 12-48 orëve të para përfshijnë:

-         anoreksi (mungesë ose reduktim i oreksit)

-         të përziera

-         vjellje

-         përkeqësim i konsiderueshëm në gjendjen e përgjithshme

-         dëmtim të rëndë të mëlçisë (citolizë hepatike) që mund të rezultojë në mospërmbushje të funksioneve të mëlçisë (insuficiencë hepatocelulare), prodhim të tepërt të acideve metabolike (acidozë metabolike) dhe dëmtim të trurit (encefalopati)

-         ndryshime të formulës së gjakut (rritje e niveleve të transaminazës, dehidrogjenazës së laktatit dhe bilirubinës në gjak, nivele të reduktuara të protrombinës në gjak).

Marrja e një doze të tepruar paracetamoli rrit rrezikun e intoksikimit dhe mund të çojë në vdekje, sidomos në rastet e mëposhtme:

-         nëse vuani nga sëmundja e mëlçisë,

-         alkoolizëm kronik,

-         nëse keni ndjekur një dietë të papërshtatshme për një periudhë të gjatë kohore (kequshqyerje kronike),

-         nëse merrni produkte të tjera mjekësore ose substanca që rrisin funksionin e mëlçisë.

Nëse harroni të merrni Tachipirina

Mos përdorni dozë të dyfishtë për të rikuperuar dozën e harruar.

Nëse ndaloni përdorimin e Tachipirina-s

Nëse keni ndonjë pyetje të mëtejshme për përdorimin e këtij medikamenti, ju lutemi pyesni mjekun apo farmacistin tuaj.

Si të gjitha medikamentet, ky medikament mund të shkaktojë efekte anësore, megjithëse jo të gjithë i kanë ato.

Nëse shfaqet ndonjë nga efektet anësore të mëposhtme, NDALONI trajtimin me këtë medikament dhe kontaktoni me mjekun tuaj menjëherë:

 • reaksione alergjike me:

-    skuqje të lëkurës, shoqëruar me kruajtje (urtikarie)

-    ënjtje të fytit (edemë laringale)

-    ënjtje të duarve, këmbëve, kyçeve, fytyrës, buzëve, gjuhës dhe/ose fytit (angioedemë)

-    reaksione të rënda alergjike (shok anafilaktik).

Personi që e merr këtë produkt mjekësor mund të ketë efektet e mëposhtme anësore, mbi të cilat disponohen të dhëna të pamjaftueshme për të përcaktuar shpeshtësinë e tyre.

 

Efektet që përfshijnë gjakun

 • reduktim në numrin e pllakëzave të gjakut (trombocitopeni)
 • reduktim në numrin e qelizave të bardha të gjakut (leukopeni/agranulocitozë)
 • reduktim të hemoglobinës, një substancë që transporton oksigjenin në gjak (anemi).


Efektet që përfshijnë sistemin nervor

 • marrje mendsh.

Efektet që përfshijnë stomakun dhe zorrët

 • çrregullime të stomakut dhe zorrëve.

Efektet që përfshijnë mëlçinë

 • dëmtim të funksionit të mëlçisë
 • inflamacion të mëlçisë (hepatit).

Efektet që përfshijnë lëkurën dhe indet nënlëkurore

njolla të kuqe, flluska me zona të çarjes së lëkurës, flluska, shpërthime të lëkurës (eritemë multiforme, sindroma Stevens-Johnson, nekrozë toksike epidermale)

Janë raportuar raste shumë të rralla të reaksioneve të rënda të lëkurës.

Efektet që përfshijnë veshkat dhe rrugët urinare

 • dëmtim të funksionit të veshkave (insuficiencë të rëndë renale)
 • inflamacion të veshkave (nefrit ndërmjetësor)
 • gjak në urinë (hematuri)
 • ndalim ose reduktim të prodhimit të urinës (anuri).

Raportimi i efekteve anësore

Nëse keni efekte anësore, bisedoni me mjekun ose farmacistin tuaj. Kjo përfshin të gjitha efektet e mundshme anësore që nuk janë shënuar në këtë fletëpalosje. Gjithashtu ju mund të raportoni efekte anësore të mundshme, direkt përmes sistemit kombëtar të raportimit në uebajtin https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse.

Duke raportuar efektet anësore ju mund të ndihmoni në sigurimin e një sasie më të madhe informacioni mbi sigurinë e këtij medikamenti.

Mbajeni këtë medikament larg fëmijëve.

Ky produkt mjekësor nuk kërkon kushte të veçanta për ruajtje.

Jetëgjatësia e përdorimit të produktit pas hapjes së parë: 1 vit

Mos e përdorni këtë medikament pas datës së skadencës të shënuar në kutinë e kartonit pas “EXP”. Data e skadencës i referohet ditës së fundit të atij muaji.

Mos i hidhni medikamentet përmes ujërave të zeza apo mbeturinave shtëpiake. Pyetni farmacistin tuaj sesi duhet të veproni për të hedhur medikamentet që nuk i përdorni më. Këto masa do të ndihmojnë në mbrojtjen e mjedisit.

Çfarë përmban Tachipirina

-         përbërësi kryesor aktiv është: paracetamoli (1 ml solucion përmban 100 mg paracetamol)

-         përbërësit e tjerë janë: glikol propileni (shikoni seksionin “Tachipirina përmban glikol propileni”), sorbitol (shikoni seksionin “Tachipirina përmban sorbitol”), edetat natriumi, sakarinë natriumi(shikoni seksionin “Tachipirina përmban natrium”), Macrogol 6000, shije agrume-vanilje, galatë propoli, karamel (E150a), ujë të purifikuar.

Si duket Tachipirina dhe përmbajtja e paketës

Tachipirina vjen në formën e pikave orale (solucion) brenda një shisheje qelqi 30 ml të mbyllur me kapak me vulë sigurie me një pikatore.

Mbajtësi i të drejtës për marketing

Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco - A.C.R.A.F. S.p.A.

Viale Amelia, 70 - 00181 Rome, Itali.

Prodhuesi

A.C.R.A.F. S.p.A. - Via Vecchia del Pinocchio, 22 - 60131 Ancona - Itali.

 

Kjo fletëpalosje pakete është rishikuar për herë të fundit në korrik 2020

 

Fletëpalosjen e përditësuar dhe shumëgjuhëshe të paketës mund ta lexoni nëpërmjet kodit QR në kuti ose në adresën https://leaflet.angelinipharma.com/L24